SZC logo

Siófoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203050/006 | 8640 Fonyód, Béke u. 1.

Intézmény logo

Siófoki SZC Bacsák György Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

Történet

Térségünkben először 1955-től Balatonbogláron folyt iskolai rendszerű szakmunkásképzés. Megyei döntés alapján 1963-ban az iskola Fonyódra költözött. 1963-tól 1975-ig az oktatás a gimnázium épületében folyt. Délelőtt a gimnáziumi tanulók, délután a szakmunkás tanulók jártak iskolába. Az intézmény ekkor még a kaposvári 503. sz. Szakmunkásképző Intézet kihelyezett tagozataként működött. Az első igazgató Horváth László volt, aki egyben a gimnáziumot is igazgatta. 1972-ben Frankberger Mihályt nevezték ki igazgatónak. Az ő kezdeményezésére indult el az új iskolaépület felépítése, és az iskola önálló intézménnyé válása. Az építés 1973-ban kezdődött.
A terület tulajdonjogát Fonyód község Tanácsa megvásárolta a balatonmáriafürdői ÁFÉSZ-től.  A terveket a pécsi Tervező Iroda készítette el a barcsi iskola mintájára. Elsőként a berek lecsapolása és feltöltése történt meg. Ezeket a munkálatokat a helyi és környékbeli vállalatok segítségével, főleg társadalmi munkában végezték el. Az épület kivitelezésére a fonyódi Építőipari KTSZ kapott megbízást. A műszaki átadás 1974-ben, az ünnepélyes felavatás 1975. májusában volt. Az iskola jogilag 1974-től vált önálló intézménnyé 521. sz. Szakmunkásképző Intézet néven. Az első tanév az új épületben 1975-ben kezdődött 305 tanulóval és 14 oktatóval. A kezdeti építőipari, fémipari, műszaki szakmák mellett az iskola profilja folyamatosan bővült. 1977-ben elindult a kereskedelmi képzés. Az iskola bekapcsolódott a felnőttoktatásba is, esti illetve levelező tagozaton lehetett érettségi vizsgát tenni. Híradásipari szakközépiskola 1987-től, kereskedelmi szakközépiskola 1991-től működik az intézményben. Frankberger Mihály 14 évig irányította az iskolát. 1986-tól 1991-ig Dr. Nárai Gábor volt az igazgató. A megyétől a fenntartást 1988-ban Fonyód vette át, ám 1996-tól a fonyódi középfokú oktatási intézmények ismét a Somogy Megyei Közgyűlés felügyelete alatt állnak.1991-től 2010-ig folyamatosan Zádori János látta el a vezetői teendőket. A Somogyi TISZK részét képező intézményegység jelenlegi vezetője Homor Judit.

Az iskola létszáma folyamatosan növekedett. 1964-ben 180, 1974-ben 305, 2000-ben 499, 2004-ben 596, és 2008-ban 630 nappali tagozatos tanulója volt az intézménynek. Ennek megfelelően az iskola épületét folyamatosan bővíteni kellett. 1988-ban készült el az új épületszárny így a kezdeti 8 tanterem 7 új teremmel és egy tágas tornateremmel gyarapodott. Zádori János igazgatósága alatt az iskola fejlesztése dinamikussá vált. 1992-ben készültek el a híradásipari tanműhelyek és az informatikai szaktantermek. 1993-ban buszgarázst és karbantartó épületeket adtak át. 1994-ben a kereskedelmi tanulók számára tanbolt épült. 1994-1995-ben a Piactér és a Béke utca felőli oldalakon üzletsorok létesítésére került sor. 1996-ban fémipari tanműhelyt rendeztek be. 2004-ben újabb két tanterem létesítése vált szükségessé.

Az iskola fontos szerepet játszott Fonyód város életében is. 1975-től az épület aulája adott otthont számtalan községi, majd városi ünnepségnek, kulturális rendezvénynek. Mára ezeket a feladatokat a gimnázium új színházterme vette át. Az üzletvezetői és számítástechnikai tanfolyamok, az autósiskola és a levelező képzés révén is bekapcsolódott az iskola  a város vérkeringésébe.

Az iskola neve 1991-től Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskola 521.sz Szakmunkásképző Intézet volt. 2004-ben a Fonyódhoz kötődő, nemzetközi hírességű tudós, polihisztor Bacsák György nevét vette fel iskolánk. 2008. augusztusától az iskola a Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ tagintézményévé vált, amely 8 székhelyű iskolát vont össze a megyében. Ezzel párhuzamosan a postaforgalmi szakközépiskolai képzést a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumból a Bacsák György Szakképző Iskolába helyezték át. A 2008-2009-es tanévet 630 tanulóval és 34 oktatóval kezdte el az iskola. A tanulók 3 szakközépiskolai, 5 fémipari, építőipari és elektronikai, valamint 1 kereskedelmi szak közül választhatnak. A továbbiakban pedig további szakmabővülési lehetőséget is kapott az intézmény, így a tanítható szakmák száma immár 19 szakmára bővült. A végzett szakmunkások számára 2 éves intenzív nappali tagozaton van lehetőség érettségi vizsgát tenni. 1988-tól 2005-ig az iskola kollégiummal is rendelkezett. Jelenleg a fonyódi Balaton Kollégiumban kapnak elhelyezést az azt igénylő diákok.

Iskolánk 2015-től a Siófoki Szakképzési Centrum tagintézménye. Nappali szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseink mellett esti tagozaton is szakmai képesítést szerezhetnek a hozzánk beiratkozók.

 

Partnereink

SZC logo

Siófoki Szakképzési Centrum


Siófoki SZC Bacsák György Technikum és Szakképző Iskola

8640 Fonyód, Béke u. 1.

Telefon: +36 85 361 510

E-mail: bacsak@siofokiszc.hu

OM azonosító: 203050/006


2024Siófoki SZC Bacsák György Technikum és Szakképző Iskola